Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201931016 nr. 198

31 016 Ziekenhuiszorg

Nr. 198 MOTIE VAN HET LID VAN DEN BERG

Voorgesteld 14 februari 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat diverse ziekenhuizen aanpassingen willen doen met betrekking tot de invulling of de locatie van de acute zorg, zoals het HMC in Den Haag, Treant in Hoogeveen en Stadskanaal, Bravis in West-Brabant en Rijnstate in Gelderland;

overwegende dat dergelijke wijzigingen effect hebben op de benodigde capaciteit in andere ziekenhuizen;

overwegende dat er nu al wachttijden zijn voor diverse specialismen;

verzoekt de regering, te borgen dat bij voorstellen tot aanpassingen in de acute zorg altijd:

  • de effecten op de benodigde extra capaciteit bij andere ziekenhuizen in kaart wordt gebracht;

  • de effecten op de aanrijtijden van ambulances in kaart worden gebracht;

  • de adherentiecijfers in de regio in kaart worden gebracht;

  • en bovenstaande gedeeld wordt met betrokken regiobestuurders en zorgverleners in de keten voordat besluitvorming plaatsvindt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Berg