Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201931016 nr. 187

31 016 Ziekenhuiszorg

Nr. 187 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 januari 2019

Naar aanleiding van de faillissementen van MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen heb ik de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verzocht te onderzoeken of er andere ziekenhuizen zijn die in acute financiële problemen verkeren. Ik heb de NZa gevraagd daarbij specifiek te kijken naar de veertien financieel slechts presenterende ziekenhuizen uit de «Benchmark ziekenhuizen 2018» van BDO. Zoals toegezegd tijdens het plenair debat van 31 oktober jl.1 over de bovengenoemde ziekenhuisfaillissementen stuur ik u hierbij de resultaten van dit onderzoek2.

De NZa heeft op basis van haar onderzoek geen aanleiding om aan te nemen dat er op korte termijn opnieuw een ziekenhuis failliet gaat. Zorgverzekeraars voeren volgens de NZa intensieve gesprekken met ziekenhuizen die kampen met een uitdagende financiële positie en zoeken samen met deze ziekenhuizen naar een duurzame oplossing voor de toekomst. De NZa wordt hiervan proactief door de betrokken zorgverzekeraars op de hoogte gehouden. Met de NZa heb ik afgesproken dat zij mij informeert zodra dit beeld op enig moment verandert en er onverhoopt toch een ziekenhuis in de acute financiële problemen komt.

Zoals ik uw Kamer eerder heb toegezegd werk ik daarnaast samen met de NZa en de IGJ aan een verbetering van het early warning systeem rondom zorgaanbieders in de financiële problemen3. Dit om zo mogelijk te helpen faillissementen te voorkomen en daar waar dat niet voorkomen kan worden, het faillissement en een mogelijke doorstart meer beheerst te laten verlopen.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins


X Noot
1

Handelingen II 2018/19, nr. 17.

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

X Noot
3

Kamerstuk 31 016, nr. 174.