Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201931016 nr. 182

31 016 Ziekenhuiszorg

Nr. 182 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 december 2018

Op 4 september jl. heb ik de Tweede Kamer geïnformeerd over het feit dat de zorgverzekeraars en VWS, in afstemming met de andere partners die betrokken zijn bij de overleggen die regelmatig plaatsvinden over de transgenderzorg, hebben besloten een kwartiermaker aan te stellen voor de transgenderzorg (Kamerstuk 31 016, nr. 109).

In oktober jl. is het bureau Zorgvuldig Advies aangesteld als kwartiermaker. Zorgverzekeraars Nederland is opdrachtgever van dit project. Het Ministerie van VWS is nauw betrokken bij de voortgang, en het Ministerie van VWS en de zorgverzekeraars financieren gezamenlijk de opdracht aan de kwartiermaker.

Hierbij stuur ik u ter informatie het eerste (deel)advies van de kwartiermaker toe1. Het betreft het eerste deel van een advies dat de kwartiermaker in januari 2019 zal opleveren, en heeft betrekking op de mogelijkheden om op korte termijn knelpunten in de transgenderzorg te verlichten. Het gaat om concrete en snelle oplossingen die nog meegenomen kunnen worden door verzekeraars en zorgaanbieders in de contractering voor 2019, met name bedoeld om de wachttijden al in 2019 zichtbaar te laten dalen. Zodra het volledige advies dat de kwartiermaker naar verwachting in januari 2019 zal opleveren, openbaar wordt gemaakt, zal ik het uiteraard ook aan uw Kamer toezenden.

Ik hoop en verwacht dat alle betrokken partijen de aanbevelingen van de kwartiermaker ter harte nemen en op korte termijn actie ondernemen om de wachttijden te doen verminderen.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl