Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201131015 nr. 66

31 015 Kindermishandeling

Nr. 66 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 juni 2011

De Gezondheidsraad (GR) heeft op 28 juni 2011 het advies «Behandeling van de gevolgen van kindermishandeling» uitgebracht.

Hierbij bied ik u dit advies aan.1

Dit advies komt voort uit een toezegging van 17 juni 2009 van minister Rouvoet aan uw Kamer de Gezondheidsraad om advies te vragen over de mogelijkheden voor behandeling van slachtoffers van kindermishandeling.

Ik betrek bij het opstellen van een nieuw actieplan voor de aanpak van kindermishandeling onder andere de conclusies en aanbevelingen van dit advies. U ontvangt dit actieplan nog dit jaar.

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M. L. L. E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.