Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201131015 nr. 60

31 015 Kindermishandeling

Nr. 60 MOTIE VAN HET LID KOOIMAN C.S.

Voorgesteld 18 mei 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat signalen van kindermishandeling onvoldoende worden onderzocht;

overwegende, dat het aanvragen van een forensisch onderzoek naar kindermishandeling zo veel bureaucratie met zich meebrengt dat dit een drempel vormt om noodzakelijk onderzoek te laten verrichten;

verzoekt de regering ervoor te zorgen dat de drempel om forensisch onderzoek naar kindermishandeling te laten verrichten verlaagd wordt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kooiman

Arib

Van Toorenburg