Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202131015 nr. 207

31 015 Kindermishandeling

Nr. 207 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 november 2020

In het VSO «Beleidsreactie slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen» van 5 november jl. (Handelingen II 2020/21, nr. 21, VSO Beleidsreactie slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2017–2018) hebben de Kamerleden Westerveld (GL) en Wörsdörfer (VVD) de motie aangehouden waarin de regering wordt verzocht om structurele aandacht voor thema’s huiselijk geweld en kindermishandeling in de curricula van het hoger onderwijs opnieuw te agenderen bij de verschillende betrokken partijen (Kamerstuk 31 015, nr. 205). Na overleg met de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kan ik u met deze brief, mede namens de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mededelen dat onze appreciatie op deze motie oordeel Kamer is als wij deze motie zo mogen interpreteren dat wij in gesprek gaan met onder andere de beroepsverenigingen, VSNU en de VH om dit te agenderen.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis