Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202031015 nr. 199

31 015 Kindermishandeling

Nr. 199 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S.

Voorgesteld 2 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld in de slachtoffermonitor stelt dat in 15% van de gevallen geen jeugdhulp op gang kwam in het halfjaar nadat een kind onder toezicht werd gesteld na vermoedens van seksueel geweld;

overwegende dat het niet tijdig bieden van hulp na seksueel geweld ernstige gevolgen heeft voor het slachtoffer;

verzoekt de regering, om in kaart te brengen hoe het mogelijk is dat er vaak geen tijdige hulp op gang komt en op korte termijn te komen met een plan van aanpak om dit te verbeteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Westerveld

Van der Graaf

Van den Berge