Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202031015 nr. 197

31 015 Kindermishandeling

Nr. 197 MOTIE VAN HET LID VAN DER GRAAF C.S.

Voorgesteld 2 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat onduidelijk blijft in hoeverre pro-anacoaches op de radar staan van de opsporing en dat de Nationaal Rapporteur al eerder constateerde dat een steeds groter wordende groep slachtoffer wordt van online seksueel misbruik en geweld;

constaterende dat het terugdringen van online seksueel geweld en misbruik door het kabinet is aangemerkt als topprioriteit, maar dat het onduidelijk blijft of hiervoor genoeg capaciteit beschikbaar is;

verzoekt de regering, een online opsporingsstrategie te ontwikkelen waarin specifieke kwetsbare groepen worden aangemerkt als prioriteit, slachtoffers van pro-anacoaches als zodanig aan te merken en tevens aan te geven in hoeverre capaciteitsgebrek hierbij een knelpunt vormt, en de Kamer hierover te informeren;

verzoekt de regering, de aangenomen motie-Van der Graaf/Kuiken inzake het inzetten van de webcrawler en lokprofielen hierbij te betrekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Graaf

Westerveld

Van der Staaij

Kuiken

Van Nispen