31 015 Kindermishandeling

Nr. 190 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN WIJNGAARDEN C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 182

Voorgesteld 18 februari 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat op het darkweb pedohandboeken circuleren waarin instructies staan hoe kinderen seksueel misbruikt kunnen worden,

overwegende dat slachtoffers, ouders van misbruikte kinderen en organisaties als Strijd tegen misbruik al jaren pleiten voor een wettelijk verbod op het bezit van een pedohandboek,

constaterende dat bij het huidige artikel 240b Wetboek van Strafrecht enkel de afgebeelde jeugdige centraal staat en daardoor het bezit van een pedohandboek niet altijd strafbaar hoeft te zijn,

roept de regering op voor januari 2021 een wetsvoorstel in te dienen bij de Tweede Kamer om ook het in bezit hebben van teksten met advies en/of richtlijnen over het seksueel misbruiken van kinderen expliciet strafbaar te stellen met bijvoorbeeld vier jaar cel en een boete van de vijfde categorie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Wijngaarden

Van Toorenburg

Kuiken

Van der Graaf

Naar boven