Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202031015 nr. 189

31 015 Kindermishandeling

Nr. 189 MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN

Voorgesteld 12 februari 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er in het verleden seksueel misbruik van kinderen heeft plaatsgevonden bij sektes;

constaterende dat er nog altijd sektes in Nederland actief zijn, terwijl het meldpunt waar slachtoffers van sektes en hun familieleden terechtkonden voor hulp en advies verdwenen is;

verzoekt de regering, zich ervoor in te spannen dat slachtoffers van sektes en hun familieleden zo veel mogelijk bij één herkenbaar punt terechtkunnen voor hulp en doorverwijzing, en waar signalen van sektes samenkomen, en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Nispen