Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202031015 nr. 186

31 015 Kindermishandeling

Nr. 186 HERDRUK MOTIE VAN HET LID VAN DER GRAAF C.S.

Voorgesteld 12 februari 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het online outreachprogramma Seattle Against Slavery in de Verenigde Staten successen heeft geboekt in het proactief benaderen, bereiken en behandelen van slachtoffers van misbruik, geweld en uitbuiting die anders onzichtbaar waren gebleven;

overwegende dat een online outreachprogramma met een proactieve benadering noodzakelijk is om een grotere groep onzichtbare slachtoffers te bereiken, hetgeen ook van belang is voor een goede opsporing en het stoppen van mensenhandelaren;

verzoekt de regering, te verkennen hoe, in samenspraak met OM, politie, het maatschappelijk middenveld en zorgverleners een online outreachprogramma kan worden ontwikkeld gericht op (potentiële) slachtoffers van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Graaf

Kuik

Kuiken

Van Wijngaarden