Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202031015 nr. 183

31 015 Kindermishandeling

Nr. 183 MOTIE VAN DE LEDEN VAN WIJNGAARDEN EN VAN TOORENBURG

Voorgesteld 12 februari 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat ernstige misstanden zoals seksueel misbruik van kinderen nog steeds kunnen voorkomen binnen sektes;

constaterende dat er nog altijd sektes actief zijn in Nederland, terwijl Sektesignaal per 1 januari is gestopt;

verzoekt de regering, in 2021 door middel van een versnelde evaluatie te bezien of de functies en kennisdeling waarin Sektesignaal voorzag op de juiste manier zijn overgenomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Wijngaarden

Van Toorenburg