Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201831015 nr. 153

31 015 Kindermishandeling

Nr. 153 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 152

Voorgesteld 26 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er veel meldingen zijn van seksueel misbruik in de gemeenschap van Jehova’s getuigen, maar dat deze meldingen om uiteenlopende redenen niet allemaal hebben geleid of zullen kunnen leiden tot aangiftes bij de politie;

constaterende dat er aanwijzingen zijn dat de cultuur van geslotenheid in de gemeenschap van Jehova’s getuigen er aan heeft bijgedragen dat veel binnenskamers is gebleven en dat dit systeem nog steeds niet de juiste waarborgen biedt om kinderen maximaal te beschermen tegen misbruik;

constaterende dat het bestuur van de Jehova’s getuigen niet bereid is onderzoek te (laten) doen naar het vermeende misbruik;

van mening dat onderzoek naar vermeend misbruik niet uit de weg gegaan mag worden;

verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat, met in achtneming van de bescherming van de melders, onafhankelijk onderzoek wordt uitgevoerd naar de meldingen, het mogelijk onderliggende patroon, de gebruikte regels, gebruiken en structuren binnen de gemeenschap;

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Nispen

Kuiken

Van Toorenburg

Buitenweg