Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2017-2018
Kamerstuk 31015 nr. 152

Gepubliceerd op 27 juni 2018 16:08

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier31 015 Kindermishandeling

Nr. 152 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 139

Voorgesteld 26 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er veel meldingen zijn van seksueel misbruik in de gemeenschap van Jehova’s getuigen, maar dat deze meldingen om uiteenlopende redenen niet allemaal hebben geleid of zullen kunnen leiden tot aangiftes bij de politie;

constaterende dat er aanwijzingen zijn dat de cultuur van geslotenheid in de gemeenschap van Jehova’s getuigen er aan heeft bijgedragen dat veel binnenskamers is gebleven en dat dit systeem nog steeds niet de juiste waarborgen biedt om kinderen maximaal te beschermen tegen misbruik;

constaterende dat het bestuur van de Jehova’s getuigen niet bereid is onderzoek te (laten) doen naar het vermeende misbruik;

van mening dat onderzoek naar vermeend misbruik niet uit de weg gegaan mag worden;

verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat, met in achtneming van de bescherming van de melders, onafhankelijk onderzoek wordt uitgevoerd naar de meldingen, het mogelijk onderliggende patroon, de gebruikte regels, gebruiken en structuren binnen de gemeenschap, daarbij betrekkend de reeds gedane aangiften;

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Nispen

Kuiken

Van Toorenburg

Buitenweg


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl