Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201831015 nr. 138

31 015 Kindermishandeling

Nr. 138 MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN C.S.

Voorgesteld 27 maart 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat politie en justitie onvoldoende capaciteit hebben om alle serieuze meldingen van mogelijke kinderporno op internet te onderzoeken en het Expertisebureau Online Kindermisbruik zelf niet mag zoeken naar strafbaar materiaal;

verzoekt de regering, het mogelijk te maken dat het EOKM in overleg met de politie technieken, zoals webcrawlers, kan inzetten om kinderporno te zoeken met als doel dit te verwijderen van het openbare internet,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Nispen

Kuiken

Van Toorenburg