Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201131001 nr. 101

31 001 Programma voor Jeugd en Gezin

Nr. 101 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 december 2010

Zoals toegezegd in mijn brief van 14 december 2010 (Kamerstuk 31 001, nr. 99) bied ik u hierbij de individuele benchmarkrapporten van de pilotprojecten campussen aan1.

In de individuele benchmarkrapporten van de pilotprojecten worden de individuele projectresultaten vergeleken met de gemiddelde resultaten van alle projecten tezamen.

Naar aanleiding van het algemeen overleg van 2 december 2010 (Kamerstuk 31 001, nr. 98) is het verzoek aan de onderzoekers gedaan om de benchmarkrapportage uit te breiden met een totaalrapportage. De totaalrapportage ontvangt u eind januari 2011 van mij. In de totaalrapportage komt een overzicht van alle projecten met daarin de mate waarin elk project de beoogde doelgroep heeft bereikt en in welke mate de deelnemers van de projecten het hoofddoel, een verbetering op school of werk, hebben bereikt gedurende de periode van het onderzoek.

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M. L. L. E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.