30 982 Beleidsdoorlichting Sociale Zaken en Werkgelegenheid

26 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI)

Nr. 26 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 december 2015

Hierbij bieden wij u aan de kabinetsreactie op de Evaluatie van de Wet SUWI en de Beleidsdoorlichting van artikel 11 van de begroting van SZW. De evaluatie en beleidsdoorlichting zijn uitgevoerd door een extern onderzoeksbureau. De onderzoeksrapporten en overige relevante bijlagen treft u eveneens aan bij deze kabinetsreactie1.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

Naar boven