Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-200730979 nr. 5

30 979
Aanpassingswet Algemene douanewet

nr. 5
NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 28 maart 2007

In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden de volgende verbeteringen aangebracht:

I

In artikel XVI, onderdeel B, wordt «2e» vervangen door «2e» en wordt «3e» vervangen door: 3e.

II

In artikel XXII, onderdeel A, wordt «In Artikel 15» vervangen door: In artikel 15.