Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-200830979 nr. 10

30 979
Aanpassingswet Algemene douanewet

nr. 10
TWEEDE NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 15 januari 2008

In het voorstel van wet (stuk nr. 2) wordt de volgende verbetering aangebracht:

In artikel XLIII, eerste lid, onderdeel A, wordt de aanduiding «3.a.» vervangen door: A.3.a.