30 977 AIVD

Nr. 97 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID SEGERS C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 94

Voorgesteld 15 april 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de hechte samenwerking met verschillende buitenlandse diensten berust op het vertrouwen dat deze diensten de mensenrechten respecteren en binnen de grenzen van hun eigen wetten opereren;

overwegende dat in het licht van de onthullingen in de afgelopen maanden dat vertrouwen beschadigd is;

verzoekt de regering, in overleg te treden met de overheden en diensten van bondgenoten waarmee de inlichtingen- en veiligheidsdiensten samenwerken om te komen tot nieuwe en expliciete afspraken over de eerbiediging van de mensenrechten bij het optreden van de diensten en de Kamer daarover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Segers

Schouw

Recourt

Naar boven