Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201430977 nr. 82

30 977 AIVD

Nr. 82 MOTIE VAN HET LID PECHTOLD C.S.

Voorgesteld 11 februari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in weerwil van de adviezen van de Minister van Defensie en de AIVD naar buiten is getreden met onjuiste informatie over de inlichtingendiensten;

overwegende dat hij de Kamer niet heeft geïnformeerd nadat voor hem duidelijk was geworden dat de informatie die hij eerder naar buiten had gebracht onjuist en onvolledig was;

Zegt het vertrouwen op in de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

en gaat over tot de orde van de dag.

Pechtold

Roemer

Van Ojik

Thieme

Van Haersma Buma

Klein

Wilders

Bontes