Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201430977 nr. 74

30 977 AIVD

Nr. 74 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 november 2013

Het NRC Handelsblad heeft op 23 november jl. bericht dat Nederland in het verleden doelwit is geweest van de Amerikaanse NSA. Ik kan dat niet bevestigen.

Het Ministerie van BZK neemt contact op met de Amerikaanse ambassade om te vragen of zij de berichtgeving kan bevestigen.

Inlichtingen- en veiligheidsdiensten maken niet bekend in welke landen zij onderzoek doen. De NSA heeft eerder gemeld dat Nederland geen doelwit is. Deze mededeling betreft het heden. De berichten in het NRC Handelsblad hebben daarop geen betrekking.

Het kan voorkomen dat andere landen menen dat er een goede reden is om in of vanuit Nederland inlichtingen te verzamelen. In een dergelijk geval dient het desbetreffende land een verzoek te richten tot de AIVD of de MIVD. Het verzoek wordt dan binnen de kaders van de Nederlandse wet beoordeeld en eventueel uitgevoerd. Het kabinet acht enig optreden buiten die wettelijke kaders niet aanvaardbaar.

Voorts heeft NRC Handelsblad op 23 november jl. bericht over de capaciteiten van de NSA voor cyberoperaties. Deze berichtgeving betreft de capaciteiten en werkwijze van de NSA. Gezien de Amerikaanse wetgeving, waaronder de Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA), is het kabinet zich bewust van de juridische mogelijkheden van de Amerikaanse NSA. Het is echter niet gebruikelijk dat diensten elkaar op de hoogte stellen van de eigen bronnen en werkwijze. Voor zover in het kader van de internationale samenwerking collega-diensten hun werkwijzen bij de AIVD of de MIVD bekend hebben gemaakt, worden hierover in het openbaar geen mededelingen gedaan.

Op verzoek van de Tweede Kamer doet de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) onderzoek naar de gegevensverwerking van de AIVD en de MIVD op het gebied van telecommunicatie. Het rapport wordt nog dit najaar verwacht en wordt daarna zo snel mogelijk met een kabinetsreactie aan de Kamer gestuurd.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk