Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201930977 nr. 154

30 977 AIVD

Nr. 154 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 april 2019

Hierbij bied ik u het openbare jaarverslag 2018 aan van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)1.

De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 schrijft de AIVD voor om jaarlijks met een jaarverslag in de openbaarheid verantwoording over zijn werkzaamheden af te leggen. In het jaarverslag staat vermeld welke dreigingen voor de nationale veiligheid de AIVD ziet en op welke aandachtsgebieden de dienst zich het afgelopen jaar heeft gericht.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl