30 977 AIVD

Nr. 151 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 maart 2018

Hierbij bied ik u het openbare jaarverslag 2017 aan van de Algemene Inlichtingenen Veiligheidsdienst (AIVD)1.

De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten schrijft de AIVD voor om jaarlijks met een jaarverslag verantwoording over zijn werkzaamheden af te leggen. In het jaarverslag staat vermeld welke dreigingen voor de nationale veiligheid de AIVD ziet en op welke aandachtsgebieden de dienst zich het afgelopen jaar heeft gericht.

Naast het jaarverslag bied ik u ook het jaarbeeld 2017 aan2, waarin op visuele wijze de belangrijkste ontwikkelingen en aandachtsgebieden voor de AIVD in het afgelopen jaar staan weergegeven.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven