Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-200730971 nr. 18

30 971
Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met onder meer de uitvoerbaarheid van die wet en de invoering van een kopopleiding in het hoger onderwijs, alsmede van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met onder meer Associate-degreeprogramma’s en masteropleidingen op het gebied van het hoger onderwijs

nr. 18
MOTIE VAN HET LID LEIJTEN C.S.

Voorgesteld 23 mei 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat tussen nu en 2015 honderdduizend nieuwe leraren nodig zijn;

voorst overwegende, dat de commissie-Rinnooy Kan in september/oktober 2007 met haar eindrapport komt;

van mening, dat studenten gestimuleerd moeten worden om na hun hbo- of wo-studie een lerarenopleiding te volgen, waarbij kwijtschelding van het collegegeld voor dat extra studiejaar een effectief instrument zou kunnen zijn;

verzoekt de minister deze mogelijkheid te laten onderzoeken door de commissie-Rinnooy Kan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten

Zijlstra

Jan Jacob Van Dijk