Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-200730971 nr. 16

30 971
Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met onder meer de uitvoerbaarheid van die wet en de invoering van een kopopleiding in het hoger onderwijs, alsmede van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met onder meer Associate-degreeprogramma’s en masteropleidingen op het gebied van het hoger onderwijs

nr. 16
AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN

Ontvangen 21 mei 2007

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I wordt in onderdeel K een punt toegevoegd, luidende:

3. Toegevoegd wordt een nieuw lid, luidende:

5. Indien de herziening het omzetten van een lening in een beurs betreft wordt de vordering verrekend met die beurs. De opgebouwde rente over het in mindering gebrachte bedrag gaat teniet.

Toelichting

Een student die noodzakelijk leent, omdat de IB-groep nog niet de hoogte van de aanvullende beurs heeft kunnen vast stellen, dient te worden vrijgesteld van de rente die over de noodzakelijke lening wordt gerekend.

Met dit amendement wordt in de wet opgenomen dat de aanvullende lening die studenten nodig hebben, omdat er nog geen beslissing genomen is over een aanvullende beurs, renteloos verstrekt word.

Leijten