Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-200730971 nr. 14

30 971
Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met onder meer de uitvoerbaarheid van die wet en de invoering van een kopopleiding in het hoger onderwijs, alsmede van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met onder meer Associate-degreeprogramma’s en masteropleidingen op het gebied van het hoger onderwijs

nr. 14
MOTIE VAN HET LID LEIJTEN

Voorgesteld 15 mei 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat tussen nu en 2015 honderdduizend nieuwe leraren nodig zijn;

van mening, dat studenten die na hun hbo- of wo-opleiding een lerarenopleiding volgen, beloond moeten worden door middel van het kwijtschelden van het collegegeld;

verzoekt de regering financiële ruimte vrij te maken om vanaf 2008 studenten die na hun hbo- of wo-opleiding met goed gevolg een lerarenopleiding hebben afgerond, een beloning te geven in de vorm van één jaar collegegeld,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten