Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-200730970 nr. 15

30 970
Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de Wet werk en bijstand, de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met eenmalige gegevensuitvraag aan burgers (Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen)

nr. 15
GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 12

Voorgesteld 6 september 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de invoeringsproblemen van de polisadministratie gevolgen hebben voor de invoering van de Wet eenmalige gegevensuitvraag;

constaterende, dat de regering de polisadministratie voorlopig niet als authentiek kan beschouwen;

verzoekt de regering om bij de probleemanalyse van Walvis aan te geven welke gevolgen deze analyse heeft voor het groeipad van de Wet eenmalige gegevensuitvraag,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Heerts

Ulenbelt

Nicolaï

Van Dijck