Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-200730970 nr. 13

30 970
Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de Wet werk en bijstand, de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met eenmalige gegevensuitvraag aan burgers (Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen)

nr. 13
MOTIE VAN HET LID ULENBELT

Voorgesteld 6 september 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het digitale klantdossier gegevens uit diverse registraties van diverse instanties zal bevatten;

overwegende, dat burgers moeten weten hoe en bij welke instantie zij het correctierecht op onjuiste gegevens kunnen uitoefenen;

verzoekt de regering ervoor zorg te dragen dat bij ieder gegeven dat in het digitale klantdossier wordt vermeld hoe en waar de burger het correctierecht kan uitoefenen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ulenbelt