Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-200730960 nr. 4

30 960
Intrekking van het Besluit van 13 september 1945, houdende vaststelling van een leeftijdsgrens voor het vervullen van openbare functies (Stb. F 173), en wijziging van de Wet Nationale ombudsman in verband met de verhoging van de ontslagleeftijd van de Nationale ombudsman

nr. 4
VERSLAG

Vastgesteld 13 maart 2007

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft geen aanleiding gezien tot het stellen van vragen of het maken van opmerkingen.

De voorzitter van de commissie,

Leerdam

De griffier van de commissie,

De Gier


XNoot
1

Samenstelling:

Leden: Van Beek (VVD), fng. ondervoorzitter, Van der Staaij (SGP), Blok (VVD), De Pater-van der Meer (CDA), Van Bochove (CDA), Duyvendak (GL), Gerkens (SP), Spies (CDA), Sterk (CDA), Haverkamp (CDA), Leerdam (PvdA), voorzitter, Griffith (VVD), Irrgang (SP), Kalma (PvdA), Schinkelshoek (CDA), Jacobi (PvdA), Van der Burg (VVD), Brinkman (PVV), Pechtold (D66), Heerts (PvdA), Van Raak (SP), Thieme (PvdD), Kuiken (PvdA), Leijten (SP), Anker (CU) en Vacature (PVV).

Plv. leden: Teeven (VVD), Van der Vlies (SGP), Weekers (VVD), Van de Camp (CDA), Ormel (CDA), Van Gent (GL), Polderman (SP), Van Haersma Buma (CDA), Van Heugten (CDA), Van Hijum (CDA), Wolbert (PvdA), Zijlstra (VVD), Van Gerven (SP), Van der Veen (PvdA), Çörüz (CDA), Vacature (PvdA), Ten Broeke (VVD), De Roon (PVV), Van der Ham (D66), Vacature (PvdA), Van Bommel (SP), Ouwehand (PvdD), Bouchibti (PvdA), De Wit (SP), Cramer (CU) en Vacature (PVV).