Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-200730959 nr. 8

30 959
Rijksbrede aanpassing van regels omtrent de reductie en vereenvoudiging van vergunningen teneinde de regeldruk te verminderen (Verzamelwet vereenvoudiging vergunningen)

nr. 8
MOTIE VAN HET LID APTROOT

Voorgesteld 14 juni 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Zondagswet bij inwoners van gemeenten en zelfs bij gemeentebestuurders en burgemeesters nauwelijks bekend is;

constaterende, dat de Zondagswet het gemeentebestuur en de burgemeester de mogelijkheid biedt inwoners op zondag te beperken in hun keuze van tijdsbesteding, zoals sportevenementen en kermissen;

voorts constaterende, dat de regering aanpassing van de Zondagswet heeft overwogen maar daarvan afziet;

overwegende, dat gemeentebesturen en burgemeesters daarmee de mogelijkheden houden hun privé-opvattingen op te leggen aan alle inwoners;

overwegende, dat dit de vrijheid van individuen aantast;

voorts overwegende, dat burgers hierdoor afhankelijk zijn van de privé-opvattingen en willekeur van gemeentebesturen en burgemeesters;

spreekt als haar mening uit, dat de Zondagswet met spoed dient te worden ingetrokken;

verzoekt de regering vóór 1 oktober 2007 een wetsvoorstel intrekking Zondagswet bij de Kamer in te dienen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Aptroot