Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-200730959 nr. 10

30 959
Rijksbrede aanpassing van regels omtrent de reductie en vereenvoudiging van vergunningen teneinde de regeldruk te verminderen (Verzamelwet vereenvoudiging vergunningen)

nr. 10
MOTIE VAN HET LID APTROOT

Voorgesteld 14 juni 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Kamer in de motie-Van Aartsen de regering heeft gevraagd voorstellen te doen om het aantal vergunningen met 50% te verminderen;

overwegende, dat de voorstellen voor vereenvoudiging van de vergunningen slechts een vermindering van het aantal vergunningstelsels betekent met 248, ofwel 22%, waardoor 870 van de 1118 vergunningstelsels worden gehandhaafd;

voorts constaterende, dat veel vergunningen kunnen worden afgeschaft of vervangen door eenvoudige voorschriften;

overwegende, dat vermindering van het aantal vergunningstelsels controle en handhaving vereenvoudigt en een forse besparing van het aantal ambtenaren mogelijk maakt;

spreekt als haar mening uit, dat een vermindering met 50% van het aantal vergunningstelsels nodig is;

verzoekt de regering vóór 1 december 2007 voorstellen te doen waardoor het aantal vergunningstelsels met ten minste 50% afneemt tot maximaal 550 vergunningstelsels,

en gaat over tot de orde van de dag.

Aptroot