Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201630950 nr. 95

30 950 Rassendiscriminatie

Nr. 95 MOTIE VAN DE LEDEN AMHAOUCH EN MARCOUCH

Voorgesteld 9 juni 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Nationaal Actieprogramma tegen discriminatie weinig aandacht heeft voor de rol die het bedrijfsleven kan spelen;

constaterende dat er bedrijven zijn die proactief beleid maken en bewustwordingsprogramma's aanbieden gericht op discriminatie;

overwegende dat bewustwording cruciaal is voor effectief tegengaan van discriminatie en vooroordelen;

verzoekt de regering om, in overleg met werkgevers te komen tot initiatieven die de bewustwording van discriminatie en vooroordelen vergroten, en de Kamer hierover dit najaar te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Amhaouch

Marcouch