Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201630950 nr. 94

30 950 Rassendiscriminatie

Nr. 94 MOTIE VAN HET LID KUZU

Voorgesteld 9 juni 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, de effectiviteit van het Nationaal Actieprogramma tegen discriminatie jaarlijks te meten en hierbij ook concrete outcome-indicatoren te formuleren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuzu