30 950 Racisme en Discriminatie

Nr. 318 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN VOOR PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 oktober 2022

Hierbij zenden wij u de OCW-agenda tegen discriminatie en racisme. Onderwijs, wetenschap, cultuur en media zijn essentiële beleidsterreinen voor het vergroten van maatschappelijke gelijkwaardigheid – hier wordt de toekomst gevormd en het heden en verleden verbeeld. Leerlingen moeten zich veilig voelen op school en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Wetenschap moet kennis produceren die gebaseerd is op verscheidenheid in populaties, perspectieven en personeel. Mensen moeten zichzelf kunnen herkennen in musea die ze bezoeken, in voorstellingen en programma’s die ze zien en in boeken die ze lezen.

We willen eerlijke kansen voor iedereen. Als overheid bestrijden we daarom (institutionele) uitsluiting. We werken daarbij samen met de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme en andere departementen.

In de bijgevoegde agenda staat hoe wij ons de komende vier jaren binnen onze beleidsterreinen inzetten tegen discriminatie en racisme. Voor het opstellen van de agenda hebben we vele bronnen geraadpleegd en gesprekken gevoerd met experts en betrokkenen. We waarderen ieders inzet om met ons mee te denken. De komende jaren blijven we waardevolle samenwerkingen aangaan en breiden we onze kennis verder uit.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf

De Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, A.D. Wiersma

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, G. Uslu

Naar boven