Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201130950 nr. 31

30 950 Rassendiscriminatie

Nr. 31 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN DER STAAIJ C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 26

Voorgesteld 15 maart 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de aandacht voor de Holocaust in het onderwijs en bij de herdenking van de Tweede Wereldoorlog niet mag verwateren door vergelijking met andere periodes en gebeurtenissen;

van mening, dat het unieke karakter van de Holocaust als zwarte bladzijde in de wereldgeschiedenis bijzondere aandacht in onderwijs en herdenking vergt;

verzoekt de regering te bevorderen dat in het onderwijs en bij de herdenking van de Tweede Wereldoorlog de Holocaust de bijzondere aandacht krijgt die dit thema verdient, en de Kamer daarover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Staaij

Van Klaveren

Rouvoet