Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201130950 nr. 29

30 950 Rassendiscriminatie

Nr. 29 MOTIE VAN HET LID ROUVOET C.S.

Voorgesteld 9 maart 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat joodse scholen, culturele instellingen en synagogen veelvuldig te maken hebben met antisemitische uitingen en bedreigingen;

constaterende, dat joodse onderwijsinstellingen zich genoodzaakt zien, een forse ouderbijdrage te vragen, teneinde de veiligheid van leerlingen te kunnen waarborgen;

overwegende, dat het waarborgen van de veiligheid van haar burgers behoort tot de kerntaken van de overheid;

verzoekt de regering in gesprek te gaan met joodse (onderwijs)instellingen en gemeenten teneinde tot een oplossing te komen voor de onevenredig hoge beveiligingskosten van deze instellingen, en de Kamer over de uitkomsten te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Rouvoet

Van der Staaij

Dibi

Van Raak