Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201130950 nr. 25

30 950 Rassendiscriminatie

Nr. 25 MOTIE VAN HET LID VAN DER STAAIJ C.S.

Voorgesteld 9 maart 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het actieplan voor de bestrijding van antisemitisme in Nederland opgenomen is in het bredere kader van het actieprogramma Bestrijding van discriminatie;

van mening, dat in het licht van de geschiedenis, vanwege de ernst van de feiten en de verontrustende omvang van antisemitische incidenten en uitingen een zelfstandige en integrale aanpak van antisemitisme gerechtvaardigd en noodzakelijk is;

verzoekt de regering de Kamer ten minste eenmaal per jaar te informeren over de ontwikkelingen bij de bestrijding van antisemitisme en over de concrete acties om antisemitisme terug te dringen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Staaij

Van Klaveren

Rouvoet