30 950 Rassendiscriminatie

Nr. 170 MOTIE VAN DE LEDEN GIJS VAN DIJK EN VAN DEN HUL

Voorgesteld 13 maart 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de discriminatiecijfers over 2017 88% van alle incidenten op basis van godsdienstdiscriminatie verband houdt met het islamitisch geloof;

van mening dat de aanpak van alle vormen van discriminatie een gezamenlijke verantwoordelijkheid is;

van mening dat naast een integrale aanpak, specifiek beleid van toegevoegde waarde is bij de bestrijding van discriminatie;

verzoekt de regering, in gesprek te gaan met vertegenwoordigers uit de islamitische gemeenschap met als doel specifiek beleid te ontwikkelen dat bijdraagt aan het tegengaan van discriminatie van moslims, en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gijs van Dijk

Van den Hul

Naar boven