Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201930950 nr. 166

30 950 Rassendiscriminatie

Nr. 166 MOTIE VAN HET LID DEN BOER

Voorgesteld 13 maart 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het tegengaan van discriminatie gepaard gaat met de bevordering van inclusiviteit en diversiteit in politiek en openbaar bestuur;

overwegende dat diverse gemeenten het Charter Diversiteit hebben ondertekend;

overwegende dat Nederland diverse regenboogsteden en regenboogprovincies kent;

verzoekt de regering, zowel het Charter Diversiteit als de regenboogsteden onder de aandacht te brengen van alle lagen van het openbaar bestuur in Nederland,

en gaat over tot de orde van de dag.

Den Boer