Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201830950 nr. 146

30 950 Rassendiscriminatie

Nr. 146 MOTIE VAN DE LEDEN GIJS VAN DIJK EN JASPER VAN DIJK

Voorgesteld 13 maart 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat discriminatie op de arbeidsmarkt nog steeds veelvuldig voorkomt;

overwegende dat de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een coördinerende rol heeft over ministeries en rijksdiensten;

overwegende dat de rijksoverheid een grote werkgever is en zodoende ook het goede voorbeeld moet geven;

spreekt uit dat de rijksoverheid, als werkgever, alle middelen inzet om discriminatie op de werkvloer te voorkomen en daarover rapporteert in de voortgangsrapportage,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gijs van Dijk

Jasper van Dijk