30 950 Rassendiscriminatie

Nr. 131 MOTIE VAN HET LID YESILGÖZ-ZEGERIUS

Voorgesteld 5 juli 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de gemeentelijke antidiscriminatiemeldpunten (ADV's) op dit moment niet dezelfde definities en registratievorm hanteren;

overwegende dat niet alle ADV's onafhankelijke meldpunten zijn;

constaterende dat naast de ADV's andere antidiscriminatiemeldpunten bestaan en dat geen overzicht beschikbaar is van welke dat dan zijn en op welke wijze zij registreren;

verzoekt de regering om, voor de behandeling van de begroting van Binnenlandse Zaken 2018 de Kamer een overzicht beschikbaar te stellen van de invulling van de ADV's door de gemeenten;

verzoekt de regering tevens, de eerstvolgende registratie van ADV's te uniformeren;

erzoekt de regering voorts om, voor de behandeling van de begroting van Binnenlandse Zaken 2018 de Kamer een overzicht te zenden van de overige beschikbare antidiscriminatiemeldpunten zowel aangestuurd door de overheid als door maatschappelijke organisaties,

en gaat over tot de orde van de dag.

Yeşilgöz-Zegerius

Naar boven