Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201730950 nr. 129

30 950 Rassendiscriminatie

Nr. 129 MOTIE VAN HET LID VAN DEN HUL C.S.

Voorgesteld 5 juli 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Universal Periodic Review (UPR) komt met een aantal belangrijke aanbevelingen voor Nederland en de Minister van plan is een afschrift van zijn reactie op de UPR aan de Kamer te sturen en daarmee de Kamer voor een voldongen feit stelt;

van mening dat de reactie van de Minister op de aanbevelingen in de UPR van voldoende belang is, mede met het oog op het bepalen van prioriteiten voor het nieuwe Nationaal Actieplan Mensenrechten, om hierover met de Kamer van gedachten te wisselen alvorens de Minister de reactie instuurt aan de VN;

verzoekt de regering, tijdig voor het inzenden van de reactie op de aanbevelingen aan de VN, een conceptreactie op de aanbevelingen van de VN aan de Kamer te sturen zodat de Kamer hier nog op kan reageren voor het insturen van de reactie aan de VN,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Hul

Van Engelshoven

Özütok

Öztürk