Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201730950 nr. 115

30 950 Rassendiscriminatie

Nr. 115 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 mei 2017

Met deze brief bied ik – mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties – uw Kamer het op 18 mei 2017 verschenen rapport «Discriminatiecijfers 2016» aan1.

Het rapport behandelt door de politie geregistreerde discriminatie-incidenten en meldingen van discriminatie bij antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s) in Nederland in 2016, aangevuld met gegevens van onder meer de meldpunten voor discriminatie op het internet en het College voor de Rechten van de Mens. Hiermee geeft het rapport een zo compleet mogelijk beeld van ontwikkelingen in de omvang en aard van gedocumenteerde discriminatie-incidenten en -ervaringen.

Geregistreerde discriminatie-incidenten en meldingen geven een indicatie van discriminatie in de samenleving. Discriminatieregistraties spelen zich af tegen een decor van gebeurtenissen in binnen- en buitenland, maatschappelijke discussies en berichtgeving in de media. Bij het interpreteren van de cijfers dient er tevens rekening mee te worden gehouden dat lang niet alle discriminatie-ervaringen worden gemeld en/of vastgelegd. Discriminatie wordt niet altijd herkend en het wordt het niet altijd gerapporteerd of gemeld. Het gaat ook om «mogelijke» discriminatie: de incidenten en meldingen waarover wordt gerapporteerd zijn niet op strafbaarheid of juistheid getoetst. Hoe vaak discriminatie precies voorkomt in Nederland is op basis van de cijfers niet te zeggen. De bundeling van alle beschikbare informatie geeft echter wel inzicht in het soort incidenten dat zich voordoet, wie erdoor getroffen worden en op welke plekken dat gebeurt – informatie die wezenlijk is om effectief iets tegen discriminatie te doen. De politie was en is achter de schermen druk bezig met het verder verbeteren van het identificeren en registreren van discriminatie-incidenten. Dit jaar is meer informatie voor dit rapport beschikbaar en is onder andere de locatie van de incidenten nu in beeld.

De Minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl