30 950 Rassendiscriminatie

Nr. 113 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Voorgesteld 6 april 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat voorlichting over seksuele diversiteit bijdraagt aan de bestrijding van discriminatie;

overwegende dat de kerndoelen rond seksuele diversiteit al in 2012 zijn aangescherpt;

constaterende dat volgens de Onderwijsinspectie op ongeveer 80% van de p.o.-, vo- en so-scholen aandacht is voor seksuele diversiteit en op 20% dus nog niet;

van mening dat alle scholen zich dienen te houden aan de kerndoelen;

verzoekt de regering, niet te aarzelen om scholen, die consequent weigeren aandacht te besteden aan seksuele diversiteit, een financiële sanctie op te leggen dan wel bestuurlijk in te grijpen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk

Naar boven