Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201230880 nr. 70

30 880 Vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.)

Nr. 70 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KUIKEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 68

Ontvangen 6 december 2011

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel 73 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 73a

De voordracht voor een krachtens artikel 36 vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Toelichting

Dit amendement regelt een lichte voorhang van de in het artikel genoemde AMvB.

Kuiken