Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201730850 nr. 44

30 850 Verantwoording en toezicht rechtspersonen met een wettelijke taak, deel 5

Nr. 44 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 juni 2017

De vijfjaarlijkse evaluatie, krachtens de Kaderwet zbo’s, van het functioneren van ZonMw in de periode 2010–2015 is afgerond. Deze evaluatie, waartoe ik samen met het bestuur van NWO opdracht heb gegeven, was gericht op de volgende vragen:

  • de doeltreffendheid en impact van ZonMw;

  • de doelmatigheid van ZonMw;

  • de implementatie van de aanbevelingen uit de vorige periode;

  • de ontwikkeling van de taakgebieden van ZonMw.

Hierbij stuur ik u het evaluatierapport, alsmede het verslag met de bevindingen en aanbevelingen van de begeleidingscommissie1.

Verwijzend naar de demissionaire status van het kabinet bied ik u deze stukken zonder inhoudelijke reactie aan. Een gelijkluidende brief is gericht aan de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.