Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201330826 nr. 31

30 826 Voorstel van wet van de leden Van Gerven en Dijsselbloem houdende een verbod op de pelsdierhouderij (Wet verbod pelsdierhouderij)

Nr. 31 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 juni 2013

De vragen van de vaste commissie voor Economische Zaken ingezonden op 29 mei 2013, kunnen tot mijn spijt niet binnen de gestelde termijn beantwoord worden.

De reden van uitstel is de noodzakelijke zorgvuldige beoordeling ten behoeve van de beantwoording van het commissieverzoek. Ik zal u de beantwoording zo spoedig mogelijk doen toekomen.

De staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma