30 821 Nationale Veiligheid

Nr. 79 MOTIE VAN HET LID SCHONIS

Voorgesteld 29 mei 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit het onderzoek van de Rekenkamer over cybersecurity van vitale waterwerken blijkt dat het doen van zogenaamde penetratietesten (pentesten) bij enkele waterwerken risicovol kan zijn;

overwegende dat het doen van pentesten bij alle waterwerken integraal deel uit moet maken van een allesomvattend systeem van cybersecurity;

verzoekt de regering, het doen van een volwaardige pentest op de industriële automatiseringssystemen van de vitale waterwerken een integraal onderdeel te laten uitmaken van de cybersecuritymaatregelen bij alle vitale waterwerken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Schonis

Naar boven