30 821 Nationale Veiligheid

Nr. 77 MOTIE VAN HET LID VAN BRENK

Voorgesteld 29 mei 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Minister de opvolging van de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer uit het rapport Digitale dijkverzwaring min of meer afhankelijk maakt van een nieuw op te stellen dreigingsbeeld;

spreekt uit dat maatregelen voor een optimale cybersecurity niet geformuleerd en uitgevoerd kunnen en mogen worden op basis van een dreigingsbeeld, maar op basis van de optimale veiligheidssituatie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Brenk

Naar boven